Dokončení zemních prací a terénních úprav

Na podzim 2023 byly dokončeny zemní práce a terénní úpravy, uložení všech sítí technické infrastruktury a konstrukční vrstvy komunikací včetně obrubníků.